Afgeronde projecten

We evalueren onze projecten op 'Triple Aim +2'.

Triple Aim stelt drie doelen om de zorg duurzaam te organiseren:

  1. Een beter ervaren kwaliteit van zorg.
  2. Meer gezondheid voor de populatie.
  3. Een afname in zorgkosten.

We voegen daar twee meetpunten aan toe:

  1. Meer regie voor de patiënt.
  2. Is de zorgverlener tevreden bij de uitvoering van zijn werk?

In de eerste fase van Gezonde zorg, Gezonde regio (2014 – 2018) zijn de volgende resultaten geboekt:

Meer gezondheid voor populatieBeter ervaren kwaliteit van zorgAfname zorgkostenPatiënt meer regieTevreden zorgverlener
Medicatiebeoordeling met deprescribingJaGedeeltelijkJaJaJa
Hoovers voor zorgoptimalisatieJaJaJaNiet gemetenJa
CVRM: Gediffertentieerde streefwaarde LDL-cholesterolJaJaNiet gemetenGedeeltelijkJa
Thuismeten bloeddrukJaJaJaJaJa
CombiconsultJaGedeeltelijkJaJaJa
Doelmatig medicijngebruik COPDGedeeltelijkGedeeltelijkGedeeltelijkGedeeltelijkGedeeltelijk
CVRM: Tussen wal en schipJaJaJaNiet gemetenJa
COPD in palliatieve faseJaNiet gemetenNiet gemetenJaJa
Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2 JaJaJaJaJa
CVRM: indicatoren individueel zorgplanJaJaNiet gemetenJaJa

Meer weten over de resultaten van deze projecten? Neem dan contact op met onze programmamanager.