Lopende projecten

De projecten die we doen binnen Gezonde zorg, Gezonde regio moeten problemen uit de praktijk oplossen. Samen met Knooppunt Ketenzorg en de ziekenhuizen hebben we gekeken welke problemen er zijn rond de zorg voor patiënten met hart- en vaatklachten:

  1. Patiënten vallen 'tussen wal en schip' na een cardiovasculair event. Zij krijgen niet de juiste zorg (CVRM) - niet via de huisarts, maar ook niet via het ziekenhuis.
  2. Een groot deel van de patiënten met niet-acute pijn op de borst wordt onterecht verwezen naar het ziekenhuis.
  3. Een groot deel van de patiënten met (verdenking van) perifeer vaatlijden wordt onterecht verwezen worden naar het ziekenhuis.

We bieden huisartsen via hun systeem (Medicom Smart) de mogelijkheid om de verwijzing van en zorg voor deze patiënten te verbeteren:

  1. De huisarts wordt ondersteund bij het vinden van patiënten die 'tussen wal en schip vallen', zodat de huisarts hen alsnog de juiste zorg kan aanbieden. Daardoor wordt de kans op herhaling van klachten kleiner.
  2. De huisarts krijgt beslisondersteuning bij patiënten met niet-acute pijn op de borst door het stellen van enkele aanvullende vragen.  We kijken of we daarmee onterechte verwijzingen kunnen voorkomen. Binnenkort wordt dit ook mogelijk voor patiënten met een verdenking op perifeer vaatlijden.
  3. De huisarts kan via Medicom Smart zien of de doorverwijzing naar het ziekenhuis van patiënten met niet-acute pijn op de borst of perifeer vaatlijden zinvol was. Zo kan de huisarts zichzelf trainen.

Stand van zaken

Deze werkwijze is sinds 1 september 2020 beschikbaar voor alle huisartsen van de deelnemende zorggroepen. We verwachten in het voorjaar van 2021 meer te kunnen vertellen over de resultaten.